Imperator Corso Imperium

Gepubliceerd op 16 september 2022 om 15:24

Hoog bezoek in onze kennel! 

🇬🇧 English below

IMPERATOR CORSO IMPERIUM aka “THOR”


In samenwerking met Ivan Ristic (Corso Imperium Kennel) 

zal Thor een tijdje bij ons verblijven. 

Het is de bedoeling dat Thor ingezet zal worden als dekreu voor geschikte teven in België en omringende landen. Het is ontzettend moeilijk de dag van vandaag om geschikte dekreuen te vinden in België en buurlanden. Reuen die ras typisch zijn en over het juiste temperament beschikken. Een ander probleem is dat een populaire reu te vaak gebruikt word. Met als gevolg dat er een verzadiging van dezelfde bloedlijn ontstaat op een te klein grond gebied, dit zorgt voor gebrek aan diversiteit. Wat nefast is voor ons ras. 

Wij zijn ervan overtuigd Thor zeker zijn bijdrage kan leveren aan het ras, hij is zowel in exterieur als temperament een heel bijzondere Cane Corso! 

Omdat wij kwaliteit en diversiteit willen bewaren, zal Thor niet ongelimiteerd ingezet worden en zal hij beschikbaar zijn voor een bepaalde tijd, voor geschikte teven. 

Voor meer info kan je altijd contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Eigenaar & Fokker:

Ivan Ristic - Corso Imperium Kennel 🇷🇸

✉️ corsoimperium@gmail.com

 

Gastgezin: 

Nathalie Wils -La Forza di Vivere Kennel 🇧🇪

✉️wilsken@outlook.be


🇬🇧

High visitor in our kennel!

Imperator Corso Imperium aka "THOR"

 

In collaboration with Ivan Ristic (Corso Imperium Kennel)
Thor will stay with us for a while.

It is the intention that Thor will be used as stud for suitable bitches in Belgium and surrounding countries. It is extremely difficult these days to find suitable stud dogs in Belgium and neighboring countries. Males that are breed typical and have the right temperament. Another problem is that a popular male is overused. As a result, there is a saturation of the same bloodline on too small territory, which causes a lack of diversity. Which is bad for our race.
We are convinced Thor can certainly contribute to the breed, he is a very special Cane Corso in both conformation and temperament!

 

Because we want to preserve quality and diversity, Thor will not be used indefinitely and will be available for a certain time, for suitable bitches.

For more information you can always contact us using the details below.

 

Owner & Breeder:
Ivan Ristic - Corso Imperium Kennel 🇷🇸
✉️ corsoimperium@gmail.com

Host family:
Nathalie Wils -La Forza di Vivere Kennel 🇧🇪
✉️ wilsken@outlook.be