Dankwoord 

Er zijn een paar mensen die ik wil bedanken. Veel mensen denken dat alles vanzelf gaat,  maar een kennel, fokprogramma opzetten kan je niet alleen. Zonder steun, vertrouwen, samenwerking & vriendschap kom je nergens. Vandaar dat ik hen die "La Forza di Vivere" mee mogelijk maken bedanken. Mijn dank en respect gaat dan ook speciaal uit naar hen!

 

Mijn man, Dennis Smeyers...die me bijstaat in mijn liefde en passie voor de Cane Corso en me steunt in mijn Cane Corso avontuur.

 

Hill de Kuijper omdat ik haar fantastische reu King of Victory Corso Imperium heb mogen gebruiken om mijn fokprogramma op te zetten. Hij is en zal altijd net als ons Nell van onschatbare waarde voor mij zijn. Ik wil haar bedanken voor het vertrouwen en de vriendschap. Ook is zij mede verantwoordelijk voor mijn Corso Imperium avontuur, waarvoor ik haar altijd dankbaar zal zijn!

 

Ivan Ristic (Corso Imperium kennel) via hem heb ik prachtige Cane corso's leren kennen en ben ik zelf ondertussen eigenaar van 2 prachtige Corso Imperium Cane Corso's waar ik bijzonder trots op ben. Ik wil hem bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en de vriendschap die er ondertussen ontstaan is. 

 

Ook wil ik de mensen bedanken die onze pups en goede thuis geven! Het is voor mij heel belangrijk dat onze pups een goede en warme thuis vinden, zonder deze goede baasjes zou dit allemaal niet mogelijk zijn! 

 

Thank you

There are a few people I would like to thank. Many people think that everything goes without saying, but you cannot set up a kennel or breeding program on your own. You will not get anywhere without support, trust, cooperation & friendship. That is why I thank those who help make "La Forza di Vivere" possible. My thanks and respect go out to them especially!

 

My husband, Dennis Smeyers ... who supports me in my love and passion for the Cane Corso and supports me in my Cane Corso adventure.

 

Hill de Kuijper because I could use her fantastic male King of Victory Corso Imperium to set up my breeding program. Like our Nell, he is and will always be of great value to me. I want to thank her for the trust and friendship. She is also partly responsible for my Corso Imperium adventure, for which I will always be grateful to her!

 

Ivan Ristic (Corso Imperium kennel) through him I got to know beautiful Cane Corsos and I am now the owner of 2 beautiful Corso Imperium Cane Corsos of which I am very proud. I want to thank him for the trust, the cooperation and the friendship that has developed over the years!

 

I also want to thank the people who give our puppies a good home! It is very important to me that our puppies find a good and warm home, without these good owners none of this would be possible!